logologo
facebook
Unia Europejska
Projekt dofinansowania nr 1
logo_unia
Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Opracowanie długoterminowej strategii eksportowej produktów PROMASZ do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rosji", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest stworzenie długoterminowej strategii biznesowej rozwoju przedsiębiorstwa i działań proeksportowych.
Efektem projektu jest opracowanie strategii rozwoju.
Całkowita wartość projektu: 49 347,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 34 102,00 zł.
logo

___________________________________________________________________________________________

Projekt dofinansowania nr 2
logo_unia
Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Wdrożenie nowego procesu produkcji oraz uruchomienie produkcji modułowych maszyn do obróbki kamienia", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowych, innowacyjnych produktów oraz wprowadzenie nowego procesu ich wytwarzania.
Efektem projektu jest:
1. Wdrożenie trzech nowych produktów do oferty.
2. Wdrożenie nowego procesu wytwarzania.
Całkowita wartość projektu: 2 537 070,72 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 723 234,40 zł.
logo
Z.P.U. PROMASZ mail: info@zpupromasz.pl tel.(074) 836-52-06, tel. 601 583 467, tel./fax (074) 836-72-02