logologo
facebook
Unia Europejska

| Jednosuportowa piła wzdłuzna (4 osiowa) PW1TK-14.0-600-PLC

- przesuw suportu wzdłuż osi X, Y, Z oraz osi obrotu C przy wykorzystaniu serwosilników
- osie X/Y - silniki 2kW, 2000rpm; prędkość przesuwu do 17.5m/min
- oś Z - silnik z enkoderem absolutnym, 1.5kW, 2000rpm
- oś obrotu C - silnik z enkoderem absolutnym, 1kW, 2000rpm
- kąt wychyłu ustawiany silnikiem ze sterowaniem falownikowym ze sprzężeniem zwrotnym - możliwość ustawienia dowolnego wychyłu z zakresu 0.50?
- silnik główny (napęd tarczy tnącej) 11kW ze sterowaniem falownikowym - możliwość zmiany prędkości obrotowej tarczy w trakcie pracy w zakresie 0.3000obr/min
- możliwość pracy w interpolacji 2-osiowej X+Y - wykonywanie cięć pod dowolnym kątem w płaszczyźnie XY
- przesuwy osi z wykorzystaniem ręcznego zadajnika MPG
- wykonywanie cięć prostych w trybie ręcznym oraz całych sekwencji w trybach automatycznych
- dostępna pamięć dla 63 programów automatycznych (sekwencji ruchu)
- automatyczne cięcie kamienia na pasy wzdłuż osi X lub Y oraz pod kątem przy stałej szerokości pasów, lub według zaprogramowanej tabeli
- dzielenie materiału na bloki - prostokąty o zadanych wymiarach
- program do szybkiego ścięcia krawędzi kamienia - wycinana jest płyta prostokątna o zdefiniowanym rozmiarze i ustalonym położeniu jednego wierzchołka
- możliwość pracy z uchyloną tarczą - przecinanie całości kamienia na raz
- konfiguracja parametrów cięcia - przecinanie materiału na raz lub wielokrotnie, automatyczne wykonywanie ostatniego cięcia zgodnie z kierunkiem obrotów tarczy
- algorytmy upraszczające obliczenia głębokości cięć lub ilości cięć przy zadanym skoku (dla przecinania wielokrotnego)
- profilowanie kamienia - wykonywanie kolejnych nacięć obok siebie o różnych głębokościach, w celu uzyskania kształtu przestrzennego
- możliwość zmiany prędkości przesuwu XY w trakcie cyklu roboczego
- monitorowanie parametrów pracy napędów oraz obciążenia napędu głównego
- możliwość zdefiniowania wierzchołków kamienia wprowadzonego do maszyny (do 8 punktów) oraz symulacji wycinanego kształtu w programach automatycznych.
promasz

| Galeria

promasz
Z.P.U. PROMASZ mail: info@zpupromasz.pl tel.(074) 836-52-06, tel. 601 583 467, tel./fax (074) 836-72-02