logologo
facebook
Unia Europejska
Menu

| Piła linowa do cięcia bloków kamiennych typu PLBK-14.0-1800/2000

Maszyna służąca do cięcia bloków o maksymalnych wymiarach:
- długość: 4000 mm
- szerokość: 1800 mm
- wysokość: 1760 mm
Najnowsze rozwiązania w technologii cięcia bloków wykorzystują jako narzędzie tnące - linę o specyficznie wykonanej strukturze. Urządzenie to ma szczególne zalety w porównaniu z tradycyjnymi metodami cięcia piłą:
- cichsza praca,
- mniejsza energochłonność,
- mniejsze gabaryty,
- mniejsze zużycie materiału (mniejsza szczelina przecięcia liną).
KONSTRUKCJA:
Maszyna wykonana jest z dwóch sztywnych podpór, po których przesuwają się w ruchu pionowym elementy konstrukcyjne z zespołem kół prowadzących linę oraz pneumatycznym mechanizmem jej napinania.
Koła prowadzące linę znajdują się w metalowych osłonach.
Do wyżej opisanej konstrukcji dołączony jest wózek do bloków ( z przesuwem po śrubie) - poruszający się po torach.
Ruchy wózka oraz liny (góra, dół) kontrolowane są przez falownik, co zapewnia płynny start, hamowanie, regulacje prędkości ruchu i zabezpiecza silniki przed skutkami zwarć, przeciążeń, braku fazy, wahań napięcia w sieci.
Sterowanie urządzenia oparte jest na sterowniku PLC Allen Bradley lub Fatek.
Urządzenie pracuje wg zapisanego w nim programu.
Obroty liny są regulowane za pomocą falownika odpowiednio dobranego do silnika napędu liny.
W cyklu automatycznym lina, obracając się, tnie materiał:
- schodząc w dół z zadana przez obsługę prędkością.
- schodząc w dół z zadana przez obsługę prędkością z regulacją czasu przerwy i posuwu.
System kontroli naciągu liny powoduje zwolnienie prędkości ruchu w dół lub wyłączenie go w zależności od wartości naciągu. Po zejściu do oznaczonego końca cięcia następuje oczekiwanie na wyprostowanie liny, po czym lina wraca do położenia górnego z maksymalnie zadaną prędkością. Po uniesieniu się liny włącza się przesuw wózka o zadaną szerokość ciętej płyty itd.
Wprowadzanie grubości ciętych płyt (z dokładnością do +- 1 mm/0.7 m grubości bloka), grubości liny oraz inne parametry można zaprogramować na panelu operatorskim, sprzężonym ze sterownikiem Allen Bradley.
Przewidziano możliwość zaprogramowania pięciu różnych ciętych szerokości, z których każdą można powtórzyć do 99 razy.
W cyklu ręcznym, w opcji "przesuw programowany" - wózek przesuwa się samoczynnie w wybranym kierunku - o zaprogramowany wymiar.
Cykl ręczny umożliwia także dowolny przesuw (z podtrzymaniem lub bez podtrzymania) w ruchu wózka oraz pionowym liny - wymagany przy ruchach ustawczych.
Maszyna pomalowana jest lakierem strukturalnym oraz wyposażona jest w elektrozawór do czystej wody.
promasz

| Galeria

promasz
Z.P.U. PROMASZ mail: info@zpupromasz.pl tel.(074) 836-52-06, tel. 601 583 467, tel./fax (074) 836-72-02