Polityka Prywatności

Polityka prywatności wg RODO

Polityka prywatności wg Rodo odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nasz firma również będzie się posługiwać w dalszej części tej informacji.

Rozporządzenie to obowiązuje od 25.05.2018r a podstawowym jego celem jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Administratorem danych jest ZPU PROMASZ Wiesław Berezicki, ul. Piskorzowska 2, 58-250 Pieszyce.

Inspektorem danych osobowych w przedsiębiorstwie jest Katarzyna Słapa. Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.
Można się z nim kontaktować pod adresem mailowym: inspektordanych@zpupromasz.pl
lub listownie pod adresem: ul. Piskorzowska 2, 58-250 Pieszyce

Firma Promasz przetwarza dane osobowe na podstawie ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych, podatków oraz upoważnień.

Główne cele przetwarzania danych osobowych to działania związane z zatrudnianiem pracowników od momentu rekrutacji do zwolnienia pracowników oraz przechowywania dokumentacji kadrowej po okresie zatrudnienia przez okres wymagany przepisami prawa.

Kolejnym celem przetwarzania danych są kontakty z kontrahentami przedsiębiorstwa

Osoba powierzająca swoje dane ma prawo do:

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć do inspektora danych osobowych na adres mailowy: inspektordanych@zpupromasz.pl oraz listownie na adres: ul. Piskorzowska 2, 58-250 Pieszyce. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZPU Promasz Wiesław Berezicki danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).