Wielosuportowa piła mostowa typu PW4TK-14.0-400

Kategoria:

sterowanie komputerowe PLC
wprowadzanie parametrów cięcia poprzez 15” dotykowy panel operatorski
dostępne wersje od 2 do 7 suportów
pozycjonowanie suportów przy wykorzystaniu precyzyjnych serwonapędów z silnikami z
enkoderami absolutnymi, maksymalna prędkość rozstawiania 44m/min
praca w osi Z (góra-dół suportów) przy wykorzystaniu silników asynchronicznych z napędem
falownikowym oraz enkoderów absolutnych CANopen, prędkość pozycjonowania 8.9 mm/s
przesuw bramy – silnik asynchroniczny z enkoderem inkrementalnym, maksymalna prędkość
przesuwu 11.6 m/min
opcjonalny stół obrotowy z taśmą – możliwość automatycznego cyklu cięcia kamienia na
prostokątne bloki; automatyczne obracanie stołu i blokada w pozycjach 0st. oraz 90st.
pełna kontrola gotowości napędów oraz obciążenia prądowego napędów głównych (tarcztnących), monitorowanie
parametrów pracy napędów oraz diagnostyka kodów błędów
możliwość zmiany prędkości zadanych w czasie ruchu, wraz z prędkościami obrotowymi
automatyczne sterowanie zaworami wody oraz czujniki ciśnienia wody
regulacja prędkości obrotowej tarcz tnących. Zadawanie prędkości tarcz tnących jako
prędkość obrotowa lub prędkość liniowa obwodu dysku
krańcówki elektroniczne (programowalne) dla każdej osi oraz różne tryby pracy blokady ręcznego ruchu suportów|
automatyczne rozstawianie suportów na zadany wymiar szerokości cięcia
możliwość wprowadzenia 48 szerokości ciętych pasów dla trybu automatycznego (48 dla cięć
w pionie oraz 48 dla cięć w poziomie)
wprowadzanie szerokości cięcia w formie tabeli (lista wymiarów) lub graficznie
osobne zestawy pozycji początku i końca cięcia dla pozycji stołu 0st. oraz 90st.
cięcie całego materiału na raz lub cięcia powtarzalne z zadanym skokiem zagłębiania
konfigurowalne kierunku pierwszego i ostatniego cięcia (zgodny/przeciwny do obrotów – „zwłosem/pod włos”)
wyprzedzenie cięcia w osi Z – opcjonalne rozpoczęcie zagłębiania przed końcem ruchu bramy w celu przyspieszenia procesu cięcia
ręczne przesuwy suportów w osi X – absolutne i inkrementalne (przyrostowe)
zadawanie ruchów ręcznych z panela operatorskiego lub opcjonalny pilot sterowania ręcznego (dla wersji 2-suportowych)
cięcia powtarzalne – 10 różnych szerokości pasów dla każdego suportu lub do 999 cięć wtrybie stałej szerokości
możliwość wyboru dowolnego kierunku przesuwu suportu (lewo/prawo/wyłączony) przycięciach powtarzalnych
automatyczny pomiar średnic tarcz tnących oraz grubości materiału

Inne maszyny

Automat szlifierski dwugłowicowy AS2-14.0-01.2
Boczkarka profilowa B1PK-14.0-2000.2S
Piła 5-linowa do cięcia bloków PLBK-14.0-1800 / 2000
Uniwersalna piła wielosuportowa PW4TK-14.0-600