logologo
stone
20.10.2016 Targi STONE 2016
W dniach 16-19 listopada 2016 r. w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Targów Branży Kamieniarskiej STONE 2016.
Tegoroczna ekspozycja kamienia naturalnego oraz specjalistycznego sprzętu do jego cięcia i obróbki zlokalizowana będzie w 3 pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
ZAPRASZAMY
stoisko 21
pawilon 7A
>>więcej informacji<<
____________________________________________________________________________________________

logo
Pieszyce 28.09.2016 r.
Berezicki Wiesław ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "PROMASZ''
ul. Główna 111B
58-241 Piława Dolna
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Zakup bramowego centrum frezarskiego
w związku z inwestycją współfinansowaną z Funduszy Europejskich w ramach projektu "Wdrożenie nowego procesu produkcji oraz uruchomienie produkcji modułowych maszyn do obróbki kamienia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD)
Oś priorytetowa 1."Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"
Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP - konkursy horyzontalne"
Typ projektu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z dokumentacją programową RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020",

najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent: ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
Dziękujemy wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem
Wiesław Berezicki
Z.P.U. PROMASZ mail: info@zpupromasz.pl tel.(074) 836-52-06, tel. 601 583 467, tel./fax (074) 836-72-02